Vlaanderen

Vlaanderen

Jaaroverzicht Vlaamse havens 2009

22/07/2010

meerpaalHet Jaaroverzicht Vlaamse havens 2009 bevat informatie en cijfermateriaal over de vier Vlaamse havens tot en met 2009. Het bevat een beschrijvend deel met veel uitleg over de nieuwe investeringen, de nieuwe scheepvaartlijnen en de recente ontwikkelingen in de industrie. Het bevat ook cijfermateriaal over onder meer de overheidsuitgaven ten behoeve van havens, de havenarbeid, het sociaaleconomisch belang van de havens en het maritieme verkeer. 

- 17/05/2016

De Vlaamse Havencommissie sluit zich volledig aan bij het SERV advies over het Onteigeningsdecreet. Wel heeft de Vlaamse Havencommissie een aantal specifieke havengerelateerde vragen en opmerkingen geformuleerd (o.m. over de bevoegdheid tot onteigenen, gevallen waarin tot onteigening kan worden overgegaan, de procedurele afstemming van een in de tijd gelijklopende ruimtelijke planningsprocedure en onteigeningsprocedure, op te nemen verwijzing in het havendecreet en de wet Chabert, e.d.).

In het verkiezingsjaar 2014 heeft de Vlaamse Havencommissie een Memorandum opgesteld waarin ze, in het kader van de verkiezingen van mei 2014, de belangrijkste havenrelevante thema’s op een rij heeft gezet. De verkiezingen zijn voorbij, maar de thema’s blijven actueel.

banner memorndum VHC 2014

- 18/12/2012

Op 4 mei 2012 werd het Groenboek "Vlaanderen in 2050: mensenmaat in een metropool?" door de Vlaamse Regering als discussiedocument goedgekeurd. Het Groenboek zal verder uitgewerkt worden in een Witboek en in een latere fase in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. De Vlaamse Havencommissie (VHC) formuleerde op 11 december 2012 een aanbeveling over dit Groenboek. De VHC stelt een aantal vragen over de procedure die verder zal gevolgd worden om tot een finaal beleidsplan te komen en vraagt om in dit besluitvormingsproces verder betrokken te worden. Voorts somt de VHC nog een aantal aspecten op die in het toekomstige beleidsplan zeker de nodige aandacht moeten krijgen. 

Vlaanderen voert sinds 1989 een eigen havenbeleid. In dit thema vindt u nadere uitleg over:

- 29/10/2010

De Vlaamse Havencommissie (VHC) heeft op 28 oktober 2010 een advies "over een tweede LNG-steiger in de voorhaven van Zeebrugge" unaniem goedgekeurd. Op basis van de projectkenmerken, de gegevens die aan de VHC werden verstrekt en op basis van de Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA) vindt de VHC dat de realisatie van het project een sociaaleconomisch rendabele investering is. 

Het project voorziet in de bouw van een bijkomende steiger in het LNG-dok, in de voorhaven van Zeebrugge. De steiger zal worden aangewend voor het verladen van LNG-schepen met een maximale inhoud tot 217.000 m³. Ook wordt de steiger uitgerust voor het lossen van hervergassingsschepen (LNG-RV – Regasification Vessels – LNG schepen met eigen hervergassingsinstallatie aan boord). Het laden van kleine LNG-schepen behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Vlaamse Havencommissie adviseert over tweede LNG-steiger te Zeebrugge

29/10/2010

schip haven ZeebruggeDe Vlaamse Havencommissie (VHC) heeft op 28 oktober 2010 een advies "over een tweede LNG-steiger in de voorhaven van Zeebrugge" unaniem goedgekeurd. Op basis van de projectkenmerken, de gegevens die aan de VHC werden verstrekt en op basis van de Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA) vindt de VHC dat de realisatie van het project een sociaaleconomisch rendabele investering is.

 

Het project voorziet in de bouw van een bijkomende steiger in het LNG-dok, in de voorhaven van Zeebrugge. De steiger zal dienen voor het verladen van LNG-schepen met een maximale inhoud tot 217.000 m³. Ook wordt de steiger uitgerust voor het lossen van hervergassingsschepen (LNG-RV – Regasification Vessels – LNG schepen met eigen hervergassingsinstallatie aan boord). Het laden van kleine LNG-schepen behoort ook tot de mogelijkheden.

Voor meer informatie kan je terecht bij Jean-Pierre Merckx

- 30/06/2010

De Vlaamse Havencommissie (VHC) heeft de "Standaardmethodiek maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) voor socio-economische verantwoording van grote zeehavenprojecten in de Vlaamse zeehavens" geëvalueerd. Aanleiding zijn haar ervaringen met twee investeringsdossiers in het afgelopen jaar, waarin deze methodiek werd toegepast. De VHC formuleert kritische bemerkingen en concludeert dat het beter is om de standaardmethodiek MKBA niet te verplichten voor de havenbesturen, de overheid en de studiebureaus die in opdracht van de overheid of de havenbesturen deze MKBA's uitvoeren. In haar aanbeveling presenteert de VHC een andere aanpak. 

- 15/02/2010

De Vlaamse Havencommissie (VHC) heeft een advies goedgekeurd over “de bouw van een nieuwe voorwand aan de Oostkaai van het Westelijk Schiereiland in de Voorhaven van Zeebrugge”. In het advies oordeelt de VHC dat het gaat om een sociaaleconomisch rendabel project. Daarnaast heeft de VHC een reeks kritische bemerkingen geformuleerd over de MKBA en neemt ze zich voor om de Standaardmethodiek, die aan de basis ligt van de MKBA, nader te bekijken.

- 04/11/2009

Advies van de Vlaamse havencommissie over de opmaak van ontwikkelingsscenario’s en implementatiepaden ten behoeve van een nieuw mobiliteitsplan VlaanderenAdvies van de Vlaamse Havencommissie over de opmaak van ontwikkelingsscenario’s en implementatiepaden ten behoeve van een nieuw mobiliteitsplan Vlaanderen.

Ook gevonden inMORASAR WGGVlaamse HavencommissieVlaamse Luchthavencommissie

Inhoud syndiceren