02/08/2016

beeldscherm en staafgrafieken

In de haven van Antwerpen werd in het eerste half jaar van 2016 108,3 miljoen ton geladen en gelost. Dat is 3,6% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Bij de haven van Gent bedroeg de stijging van de goederenoverslag in het de eerste helft van 2016 2,7%. In Zeebrugge bleef de totale overslag in de eerste helft van 2016 op ongeveer hetzelfde niveau als in de eerste jaarhelft van 2015. Oostende noteerde in het eerste half jaar van 2016 een sterke trafiektoename. Je vindt alle trafiekcijfers voor het eerste half jaar van 2016 (en van het eerste en tweede kwartaal afzonderlijk) op de website van de Vlaamse Havencommissie.

Vlaamse Havencommissie

De Vlaamse Havencommissie (VHC) werkt mee aan de voorbereiding van het Vlaamse havenbeleid met adviezen en aanbevelingen. Daarnaast publiceert de VHC informatie en statistieken over het Vlaamse en Europese havenbeleid.