belang Vlaamse havens

Vlaanderen heeft vier zeehavens. De Vlaamse zeehavens hebben verschillende troeven en vormen de poorten van en naar de wereld:

  • Ze hebben een unieke ligging: zeer centraal in Noordwest-Europa en op het knooppunt tussen zee en een groot hinterland. Dat schept enorme mogelijkheden voor industrie en handel.
  • Ze zijn essentieel voor import en export. Veel fabrieken kunnen niet draaien zonder de grondstoffen die via de havens worden aangevoerd. Ook voor de export zijn de havens essentieel. Door de zeehavens wordt heel de wereld een gemakkelijk bereikbaar afzetgebied voor de productie in Vlaanderen, België en de buurlanden.
  • Ze zijn belangrijk voor de consument: een heel assortiment goederen kan pas bij de  Vlaamse gezinnen terechtkomen nadat ze de havens gepasseerd zijn. 
  • De werkgelegenheid in de havens is zeer groot. De voorbije jaren werkten er ca.  230.000 mensen. Dat betekent dat bijna één op tien jobs in Vlaanderen rechtstreeks of onrechtstreeks iets met de havens te maken heeft.
  • De toegevoegde waarde (die rechtstreeks of onrechtstreeks door de Vlaamse havens werd gegenereerd, bedroeg in de voorbije periode jaarlijks ca. 27 miljard euro of bijna één zevende van het bruto regionaal product van Vlaanderen.
    De directe investeringen bedroegen 3.000,1 miljoen euro in 2012.

 

 

Werkgelegenheid

Directe werkgelegenheid Vlaamse havens, VTE, 2007-2012

Directe werkgelegenheid
2007
2012
 
 
(VTE)
(VTE)
aandeel in totaal
Handel
5.358
5.728
6%
Industrie
52.522
47.243
46%
Andere logistieke diensten
3.368
5.115
5%
Vervoer over land
6.115
6.541
6%
Niet-maritieme cluster
68.363
64.627
63%
Maritieme cluster
38.900
38.704
37%
Totaal
107.263
103.331
100%
bron: NBB
     

Directe en indirecte werkgelegenheid Vlaamse havens, 2007-2012

 Jaar Direct Indirect Totaal
  Maritieme cluster Niet maritieme cluster Totaal direct Totaal indirect Algemeen totaal
2007 38.900 68.363 107.263 127.205 234.468
2008 40.104 68.041 108.146 132.195 240.340
2009 39.753 66.089 105.842 121.452 227.293
2010 38.734 63.755 102.489 123.244 225.733
2011 38.590 62.873 101.463 124.311 225.774
2012 38.704 64.627 103.331 126.244 229.575
bron: NBB          

pijltje terug naar overzicht

 


 

Directe toegevoerde waarde

Directe toegevoerde waarde Vlaamse havens, in miljoen euro, 2007-2012

Directe toegevoegde waarde
2007
2012
 
 
(mln €)
(mln €)
aandeel in totaal
Handel
1.760,7
1.840,7
13%
Industrie
8.166,7
7.495,2
51%
Andere logistieke diensten
531,3 627,6
4%
Vervoer over land
402,3
443,5
3%
Niet-maritieme cluster
10.860,9
10.406,9
71%
Maritieme cluster
4.125,9
4.249,7
29%
Totaal
14.986,8
14.656,6
100%
bron: NBB
     

Directe en indirecte toegevoegde waarde Vlaamse havens, 2007-2012

Jaar
Direct
Indirect
Totaal
 
Maritieme cluster
Niet-maritieme cluster
Totaal direct
Totaal indirect
Algemeen totaal
2007
4.125,9
10.860,9
14.986,8
12.348,3
27.335,1
2008
5.138,9
9.848,5
14.987,4
12.669,6
27.657,0
2009
3.736,1
9.539,2
13.275,3
11.079,4
24.354,7
2010
4.176,4
10.675,6
14.852,1
11.576,2
26.428,3
2011
3.897,2
10.607,7
14.504,9
12.122,9
26.627,7
2012
4.249,7
10.406,9
14.656,6
12.233,0
26.889,6
bron: NBB
         

pijltje terug naar overzicht

 


 

 

Directe investeringen

Directe investeringen in de Vlaamse havens, in miljoen euro, 2007-2012

Directe investeringen 2007 2012  
  (mln €) (mln €) aandeel in totaal
Handel 109,4 81,4 3%
Industrie 1.886,5 1.151,5 38%
Andere logistieke diensten 117,9 100,3 3%
Vervoer over land 92,4 102,9 3%
Niet-maritieme cluster 2.206,2 1.436,0 48%
Maritieme cluster 2.346,6 1.564,1 52%
Totaal 4.552,8 3.000,1 100%
Bron: NBB      

pijltje terug naar overzicht