Europa

Europa speelt sinds het laatste decennium een steeds grotere rol voor de havens en het goederenvervoer. De Vlaamse Havencommissie volgt deze thema's op, ingedeeld in de volgende subthema's: