Europees havenbeleid

Het Europese havenbeleid is vrij recent en maakt deel uit van het globalere vervoersbeleid in Europa. Pas sinds 2001 is er Europese regelgeving die rechtstreeks impact heeft op het beheer van de (Vlaamse) zeehavens. De Europese regelgeving staat op verschillende vlakken nog in haar kinderschoenen.

Lange jaren bestond er geen Europese regelgeving met rechtstreekse impact op het beheer en de ontwikkeling van zeehavens. De dienstverlening van havens aan scheepvaart en lading, de uitreiking van vergunningen en de organisatie van arbeid in de haven waren ‘vrij’. Toch waren er al lang belangrijke richtlijnen in voege zoals de Vogel- en Habitatrichtlijn die een grote impact op de havens gehad hebben, zoals later zou blijken. De grote bewustwording over het belang van een Europees havenbeleid kwam pas bij de lancering van het ‘Port Package’ met ondermeer de voor velen controversiële Havenrichtlijn. Sindsdien is niets nog hetzelfde.

De behoefte aan informatie over de Europese vervoer- en havendossiers groeit. De Vlaamse Havencommissie volgt daarom het Europese havenbeleid nauw op.

De VHC doet dat op twee niveau’s:

  • adviezen en aanbevelingen over concrete dossiers
  • de wegwijzer Europese regelgeving, een publicatie voor een ruim publiek met beknopte uitleg over de belangrijkste haven- en vervoerdossiers.