Intercontinentaal containertransport van en naar de Vlaamse havens

containertransport-containers containertransport-containerschip containertransport-containerschip containertransport_containers containertransport_container-operator

In de afgelopen decennia gebeurde er heel wat in de containerbusiness. De schaalvergroting verliep veel sneller dan verwacht, de trafiek ontwikkelde zich sneller dan de meest optimistische prognoses en er waren ingrijpende organisatorische ontwikkelingen. De Vlaamse havens, en dan vooral Antwerpen en Zeebrugge, hebben een stevige positie in het intercontinentale containervervoer. De Vlaamse Havencommissie volgt deze materie nauwgezet op. In juni 2009 heeft de VHC een rapport gepubliceerd over het maritieme intercontinentale containervervoer van en naar de Vlaamse havens. In dat rapport komen achtereenvolgens aan bod:

  • Hoofdstuk 1: Historische en huidige ontwikkeling van de containertrafieken – synthese – conclusies
  • Hoofdstuk 2: Toekomstige ontwikkeling van de containertrafieken – synthese – conclusies
  • Hoofdstuk 3: Ontwikkeling van de containervloot – synthese – conclusies
  • Hoofdstuk 4: Haveninfrastructuur, superstructuur en hinterlandverbindingen – synthese – conclusies
  • Hoofdstuk 5: Ontwikkelingen op organisatorisch gebied – synthese – conclusies

Je kan hieronder het rapport ook integraal downloaden of de gedrukte versie bestellen (zolang de voorraad strekt, stuur een e-mail naar mmuylle@serv.be