Maritieme trafiek Vlaamse havens 2016

    In de haven van Antwerpen werd in 2016 in totaal 214,1 miljoen ton geladen en gelost. Dat is 2,7% meer dan in 2015. Vooral de behandeling van vloeibaar massagoed en containers liet sterke groeicijfers optekenen. Voor containers werd voor het eerst de kaap van 10 miljoen TEU overschreden.

    De haven van Gent registreerde in 2016 een sterke stijging van de goederenoverslag via de zeevaart van 10,3% tegenover 2015. De groei situeerde zich vooral bij de vloeibare bulk, maar ook droge bulk en overig stukgoed namen toe. Het totaal kwam op 29,1 miljoen ton.

    Zeebrugge noteerde in 2016 een kleine afname van de trafiek tot een totaal van 37,8 miljoen ton (-1,3%). De overslag van vloeibare bulk en containers daalde, maar dit werd grotendeels gecompenseerd door trafiektoename bij droge bulk, ro/ro en conventioneel stukgoed.

    In Oostende werd in 2016 een sterke trafiektoename genoteerd tot 1,46 miljoen ton (+13,1%). Droge bulk en overig stukgoed namen toe, vloeibare bulk daalde.

    Thema's en trefwoorden