Adviezen en publicaties

Zoeken op deze site

De publicaties uitgegeven door de Vlaamse Havencommissie kan je opzoeken op deze site.

Zoeken in bibliotheken

Voor andere publicaties over havens en sociaal-economische thema's verwijzen we naar ons documentatiecentrum. Je vindt de catalogus in het LIBIS-bibliotheeksysteem.

Wil je het documentatiecentrum van de SERV bezoeken, dan kan dat op woensdag- en vrijdagnamiddag na telefonische afspraak. Ontlenen kan enkel via interbibliothecair leenverkeer. 

Ook gevonden inservMORASAR WGGVlaamse Luchthavencommissie