Persberichten

Voor meer informatie kan je steeds terecht bij:
- Leen Muys, lmuys@serv.be, 02 209 01 57, 0479 42 44 23
- Lander Blondeel, lblondeel@serv.be, 02 209 01 52, 0492 15 70 73

15/02/2010 - 01:00

containerschip aan laadkaai Zeebrugge

De Vlaamse Havencommissie (VHC) heeft op 15 februari 2010 unaniem een advies goedgekeurd over “de bouw van een nieuwe voorwand aan de Oostkaai van het Westelijk Schiereiland in de Voorhaven van Zeebrugge”. In het advies oordeelt de VHC dat het gaat om een sociaaleconomisch rendabel project. De VHC is wel kritisch over de Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA). De VHC neemt zich voor om de Standaardmethodiek, die als basis moet dienen voor dergelijke kosten-batenanalyse, grondig te evalueren.

Ook gevonden inservMORASAR WGGVlaamse Luchthavencommissie