Advies alternatievenonderzoeksnota sluis Zeebrugge

17/11/2016

Soort publicatie:

advies

Adviesvrager:

departement Mobiliteit en Openbare Werken

Twee bolders langs kademuurVoor de bouw van een nieuwe sluis die een bijkomende toegang moet verschaffen tot de achterhaven van Zeebrugge, is een procedure opgestart in het kader van het decreet “complexe projecten”. In verschillende fasen van die procedure wordt advies gevraagd aan diverse stakeholders en adviesorganen. De Vlaamse Havencommissie heeft in dit kader een advies geformuleerd over de Alternatievenonderzoeksnota over het "Complex project ter verbetering van de nautische toegankelijkheid van de achterhaven van Zeebrugge".

17/11/2016: Goedgekeurd raad

Documenten:

Voor meer informatie kan je terecht bij Jean-Pierre Merckx

Thema's en trefwoorden:


Publicatienummer: 10825

Ook gevonden inservMORASAR WGGVlaamse Luchthavencommissie