Advies AON ECA

19/01/2017

Advies over de alternatievenonderzoeksnota over het complex project "Realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen"

Soort publicatie:

advies op vraag

Adviesvrager:

departement Mobiliteit en Openbare Werken

zicht op gestapelde containers in allerlei kleurenVoor de realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen werd een project opgestart in het kader van het decreet “complexe projecten”. In verschillende fasen van die procedure wordt advies gevraagd aan diverse stakeholders en adviesorganen. De Vlaamse Havencommissie heeft in dit kader een advies geformuleerd over de Alternatievenonderzoeksnota over dit project.

18/01/2017: Goedgekeurd/bekrachtigd raad

Documenten:

Voor meer informatie kan je terecht bij Jean-Pierre Merckx

Thema's en trefwoorden:


Publicatienummer: 11006

Ook gevonden inservMORASAR WGGVlaamse Luchthavencommissie