Advies raadgevend comité MDK

22/06/2016

Advies over het ontwerpbesluit over de oprichting van een Raadgevend Comité bij het agentschap MDK

Soort publicatie:

advies op vraag

Adviesvrager:

Ben Weyts

De Vlaamse Havencommissie heeft op 22 juni geadviseerd over het ontwerpbesluit over de oprichting van een Raadgevend Comité bij het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK). Het comité heeft tot doel de dienstverlening van MDK te optimaliseren. Het zal adviezen en voorstellen formuleren over strategie, optimalisatiemogelijkheden en operationalisering van beleidsmaatregelen. Het Raadgevend Comité heeft geen beslissingsbevoegdheid en kan niet in de plaats treden van het gestructureerde sociaal overleg. De VHC heeft opmerkingen gemaakt over de samenstelling en de bevoegdheden van het comité.

22/06/2016: Goedgekeurd/bekrachtigd raad

Documenten:

Voor meer informatie kan je terecht bij Jean-Pierre Merckx

Thema's en trefwoorden:


Publicatienummer: 10587

Ook gevonden inservMORASAR WGGVlaamse Luchthavencommissie