Advies vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren

24/02/2014

Soort publicatie:

advies op vraag

Adviesvrager:

Hilde Crevits

In februari 2014 ontving de Vlaamse Havencommissie, via de SERV, een adviesvraag over het ontwerp van Koninklijk Besluit tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 31 juli 2009 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren in het kader van de omzetting van richtlijn 2012/45/EU van de Commissie van 3 december 2012. Dit betreft een tweede aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang van de bijlagen bij richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land. De vergadering besliste dat de VHC geen opmerkingen had op dit ontwerp van Koninklijk Besluit.

24/02/2014: Goedgekeurd raad

Documenten:

Voor meer informatie kan je terecht bij Jean-Pierre Merckx

Thema's en trefwoorden:


Publicatienummer: 9695

Ook gevonden inservMORASAR WGGVlaamse Luchthavencommissie